Het Ventiel Young Dementia Rare Diseases
FacebookInstagram

"VOOR ELKE PERSOON MET JONGDEMENTIE EEN BUDDY, EEN KAMERAAD"

Het Ventiel VZW

BE48 7512 0749 1427

Mededeling: "Cycle 4 Rare Diseases"

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis kan een fiscaal attest afgeleverd worden.

Jongdementie is een ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven. Veel dingen lukken niet meer, mensen raken stilaan in een social isolement. Dit willen we doorbreken met 'Het Ventiel vzw'. 

Wat vroeger alleen lukte, kan nu samen met een buddy. Samen iets doen is ook leuker. We gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven. Voor wat niet meer kan, komt iets nieuws in de plaats. Nadruk ligt op wat er wel nog kan. Het social isolement wordt doorbroken. Mensen met jongdementie komen weer buiten en nemen deel aan het sociale leven samen met hun buddy. Het Ventiel biedt ook groepsactiviteiten aan. Warme contacten met lotgenoten zijn deugddoend!


Buddy's zijn geëngageerde vrijwilligers met een hart voor mensen met jongdementie.

Het Ventiel Activiteiten Young Dementia jongdementie Rare Diseases

Hoe Het Ventiel ontstond...

Gudrun: Toen ik zag hoe Patrick in Frankrijk opleefde, hoe hij de twinkel in zijn ogen terugkreeg… wilde ik er alles aan doen om dat gevoel bij hem te laten duren. Hij voelde zich op zijn gemak bij de lotgenoten. Zij begrepen elkaar zonder woorden. Ze praatten, zwegen, huilden, vloekten en grapten samen.


De warme kameraadschap en de ongedwongenheid waarmee de ‘BV’s’ Koen Buyse, Rick de Leeuw en Chris Van den Abeele hem benaderden en nog steeds contact houden, deed en doet hem zo’n deugd. Het gevoel dat hij als gelijke gezien wordt en niet ‘als iemand waar iets aan scheelt’, maakt dat hij zich bij hen op zijn gemak voelt. Plots iets kunnen wat je onmogelijk leek, dankzij de support en de aanmoediging van fantastische buddy’s, geeft een enorme voldoening. Je krijgt weer zelfvertrouwen, ontdekt dat je toch niet afgeschreven bent, dat je nog iets kan betekenen voor iemand anders…


Het Ventiel vzw, buddy-project voor mensen met jongdementie, werd op 1 mei 2015 boven de doopvont gehouden in Hulste. Rick de Leeuw zei volmondig JA! toen hij door Patrick gevraagd werd als peter en voorzitter van Het Ventiel!


Ondertussen is Het Ventiel vzw een feit, een onafhankelijke vzw zodat we met een open geest voor elke persoon met jongdementie uit de regio een buddy kunnen zoeken. We reiken hierbij ook de hand naar gemeenten, organisaties en diensten om hen te helpen in dit aanbod te voorzien. Ook in andere regio’s ontstaan nieuwe projecten voor mensen met jongdementie. 


De werkelijkheid is nog mooier dan de droom die we droomden op de top van de Ventoux.

In het wiel van Het Ventiel Young Dementia jongdementie rare diseases
Het Ventiel Rick de Leeuw Young Dementia Jongdementie Rare Diseases

Voorzitter Rick de Leeuw

In de paar jaar dat we bezig zijn, is Het Ventiel uitgegroeid tot een hechte club waarbinnen iedereen zich thuis kan voelen. Waarbinnen geborgenheid vanzelfsprekend is en waar altijd gezocht wordt naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden. 


Binnen Het Ventiel zijn we er voor elkaar, door elkaar en vooral met elkaar. Elke dag opnieuw, krachtig gedragen door het warme enthousiasme van alle deelnemers.


Het Ventiel is een club waar we heel trots op mogen zijn, en ik ben ongelooflijk trots dat ik van zo’n mooie club de peter mag zijn.

Het Ventiel VZW

BE48 7512 0749 1427

Mededeling: "Cycle 4 Rare Diseases"

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis kan een fiscaal attest afgeleverd worden.